ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 2-III-1938

GABRIELE D’ ANNUNZIO: Ρώμη, 1.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Γκαρντόνε, απεβίωσε σήμερον εκεί ο Ιταλός ποιητής Γαβριήλ Ντ’ Αννούντσιο. Η τελευταία του με το κοινόν πνευματική επαφή ήτο η επιστολή, την οποίαν είχεν απευθύνει προς τον υπουργόν της Προπαγάνδας. […] Εις την επιστολήν του εκείνην ο Ντ’ Αννούντσιο ανήγγειλεν ότι έκτισεν ίδιον κινηματοθέατρον βωβών ταινιών, καθ’ όσον απεστρέφετο, ως έλεγε, τας ομιλούσας ταινίας. [!!!]. Ιμπεριαλιστής και αριστοκρατικός ο Ντ’ Αννούντσιο, έχων ως ιδανικόν του την αναβίωσιν της αρχαίας Ρώμης προσεχώρησε τάχιστα εις τον φασισμόν και διετέλει μέχρι των τελευταίων ημερών της ζωής του εις συχνήν επικοινωνίαν με τον κ. Μουσσολίνι. Τω 1897 εξελέγη βουλευτής ταχθείς κατ’ αρχάς με την άκραν δεξιάν, κατόπιν δε μετέστη εις την άκραν αριστεράν, [πριν προσχωρήσει στον φασισμό]. Κατά το 1899 επισκεφθείς την Ελλάδα ο μέγας ποιητής είχεν ομιλήσει εις την αίθουσαν του «Παρνασσού». Εκ των μυθιστορημάτων εις την ελληνικήν έχουν μεταφρασθή [έως το 1938] «Ο Αθώος» υπό Π. Πικρού, «Οι παρθένες των βράχων» υπό Α. Μουτζουρίδη, «Οι δύο παρθένες» υπό Γ. Σπαταλά, «Ιστορίες της Πεσκάρας» υπό Γ. Σπαταλά, «Η Λήδα χωρίς κύκνο» (πρώτο μέρος) υπό Κ. Κόκκαλη. Εκ των ποιημάτων του μετέφρασεν εις την ελληνικήν το «Prime Vere» ο κ. Σπαταλάς.