ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-III-1938

ΙΤΑΛΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ: Ρώμη 7.- Η σημερινή άφιξις του λόρδου Περθ, πρεσβευτού της Αγγλίας, ο οποίος πριν αναχωρήση εκ Λονδίνου είχε μακράς συνεργασίας μετά του Πρωθυπουργού κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν, διά την έναρξιν των αγγλοϊταλικών συνομιλιών, χαιρετίζεται εγκαρδίως υφ’ ολοκλήρου του ιταλικού Τύπου. Αι συνομιλίαι πιστεύεται ότι θα αρχίσουν μεθαύριον δοθέντος ότι μέχρι τότε ο κόμης Τσιάνο θα είναι απησχολημένος με την επίσκεψιν του Πολωνού υπουργού των Εξωτερικών. Το κρατούν αίσθημα εν Ρώμη είναι η αισιοδοξία. Πιστεύεται ότι αι διαπραγματεύσεις θα τερματισθούν συντομώτατα διότι, ως υποστηρίζεται ενταύθα, ο κ. Τσάμπερλαιν θα προσπαθήση ν’ αποδείξη εις το αγγλικόν έθνος ότι ο κ. Ηντεν είχεν άδικον επιμένων ότι ήτο αδύνατος μία ειλικρινής και ταχεία συνεννόησις μετά της Ιταλίας.

ΔΙΚΗ ΜΠΟΥΧΑΡΙΝ: Μόσχα, 7.- Καθ’ α αγγέλλει το σοβιετικόν Πρακτορείον Τας, ο Μπουχάριν ωμολόγησε κατά την πρωινήν του εξέτασιν ότι η τρομοκρατική οργάνωσις των δεξιών ετέλει εν επαφή με τας στρατιωτικάς συνωμοτικάς ομάδας. Η συνωμοσία –φέρεται ειπών ο Μπουχάριν– απέβλεπεν εις την κατάληψιν του Κρεμλίνου και την ανατροπήν του σοβιετικού καθεστώτος. Υπό την ηγεσίαν του Μπουχάριν και του Ρύκωφ ωργανώθησαν στασιαστικά κινήματα των κουλάκων εις τον βόρειον Καύκασον και την Σιβηρίαν.

ΠΩΛ ΜΙΟΥΝΙ: Ο Πωλ Μιούνι, μετά τριήμερον διαμονήν του εις Αθήνας, ανεχώρησε χθες το απόγευμα αεροπορικώς διά Λονδίνον.

ΚΟΥΛΟΥΜΑ: Χθες το μεσημέρι για τα κούλουμα πολύς κόσμος απήλαυσε από την ταράτσα του Γκολφ την φαληρική λιακάδα. Μερικά τραπέζια μπριτζ, ένα δύο πινάκλ, όλα εις το ύπαιθρον.