ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-III-1938

80-chronia-prin-amp-8230-16-iii-1938-2239382

ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ: Βιέννη, 15.- Ο καρδινάλιος Αρχιεπίσκοπος Βιέννης σεβ. Ιννιτζερ [στον πίνακα φέρων την cappa magna] επεσκέφθη σήμερον τον Φύρερ εις το ξενοδοχείον του «Ιμπέριαλ» και του εξέφρασε την χαράν του διά την ένωσιν της Αυστρίας με το γερμανικόν Pάιχ, υπεσχέθη δε εξ ονόματος όλων των Αυστριακών Καθολικών ειλικρινή συνεργασίαν εν τω πλαισίω της γερμανικής ενότητος.

ΦΥΓΗ ΕΒΡΑΙΩΝ: Βιέννη, 15.- Η αθρόα έξοδος των Ισραηλιτών εξ Αυστρίας συνεχίζεται. Εις την Βιέννην οι Ισραηλίται κάμνουν ουράν προ του Προξενείου της Πολωνίας όπως εξασφαλίσουν διαβατήρια ή θεωρήσεις διαβατηρίων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΓΑΛΛΙΑ: Πληροφορίαι εκ Βασιλείας βεβαιούν ότι εις αλσατιανόν σιδηροδρομικόν σταθμόν παρά την Βασιλείαν αι εκεί μεθοριακαί αρχαί έλαβον διαταγήν να απαγορεύουν την είσοδον εις γαλλικόν έδαφος ατόμων φερόντων αυστριακά διαβατήρια.

ΑΡΜΑΝΔΟΣ ΔΕΛΛΑΠΑΤΡΙΔΗΣ: Ενεφανίσθη χθες εις τας οδούς ο Αρμάνδος Δελλαπατρίδης. Η νέα εμφάνισις του γνωστού Αθηναϊκού τύπου είναι κάπως αλλοπρόσαλλος. Ο Δελλαπατρίδης φορεί σκληρό καπέλλο, στρατιωτικόν μανδύαν και… παντόφλες. Εννοείται ότι η εμφάνισις αυτή δεν ηνώχλει καθόλου τον τέως αρχηγόν των Κυανολεύκων. [Σημ. «Φ»: Πάντως, ο παλαβός Δελλαπατρίδης, για να γίνει εν μέση δικτατορία τέως αρχηγός του ανυπάρκτου κόμματός του, πρέπει να διέθετε καυστικό χιούμορ…]