ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-III-1938

80-chronia-prin-amp-8230-17-iii-1938-2239533

Ο ΠΑΓΓΕΡΜΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΪΜΑΡΗΣ: Ρώμη, 16.- Ο μετά τόσου ενδιαφέροντος αναμενόμενος λόγος του κ. Μουσσολίνι εξεφωνήθη χθες ενώπιον της ιταλικής Βουλής, ενώ οι ιταλικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί τον μετέδιδον εις όλον τον κόσμον. […] Ο λόγος του αρχηγού της ιταλικής Κυβερνήσεως έχει ως εξής: «Τας τελευταίας αυτάς ημέρας συνετελέσθη σημαντικόν γεγονός, το οποίον μετέβαλε τον πολιτικόν χάρτην της Ευρώπης: Η Αυστρία έπαυσε να υφίσταται ως Κράτος. […] Μόνον οι “αφηρημένοι” και οι αμαθείς είναι δυνατόν να εκπλαγούν διά τα γενόμενα. […] Δεν είναι δυνατόν να σταματήση κανείς τον ρουν ενός ποταμού εγείρων χάρτινα φράγματα. […] Το εκλείψαν ήδη ομοσπονδιακόν αυστριακόν κράτος εγεννήθη την 12ην Νοεμβρίου του 1919, ολίγας μόλις ημέρας μετά την κατάρρευσιν της αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Η πρώτη πράξις της Αυστριακής Συντακτικής Εθνοσυνελεύσεως επί κυβερνήσεως του σοσιαλιστού Μπάουερ ήτο να δηλώση ότι η Αυστρία αποτελεί μέρος του Γερμανικού Κράτους υπό το όνομα “Αυστριακή Γερμανική Δημοκρατία”. […] Εξ άλλου το Σύνταγμα της Βαϊμάρης, της Γερμανικής Σοσιαλδημοκρατικής Δημοκρατίας, το ψηφισθέν τον Αύγουστον του 1919, λέγει επί λέξει εις το 2ον άρθρον: “Το έδαφος του Pάιχ περιλαμβάνει τα εδάφη των Γερμανικών χωρών. Νέα εδάφη δύνανται να προστεθούν αν οι κάτοικοί των εκφράσουν την προς τούτο επιθυμίαν” […].» [Στη φωτογραφία, Μουσσολίνι και Χίτλερ, οι μοιραίοι σύμμαχοι, το 1937 στη Ρώμη.]