ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-III-1938

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Λονδίνον, 26.- Από όλα τα νεώτερα εξ Ισπανίας τηλεγραφήματα καταφαίνεται ότι η εξέλιξις του εμφυλίου πολέμου από της χθες εισέρχεται εις την τελικήν του φάσιν. Αι επιχειρήσεις των εθνικιστών [φρανκικών] είναι αι μεγαλύτεραι εις έκτασιν και εις έντασιν από της ενάρξεως του πολέμου. Η εθνικιστική προέλασις, πρωτοφανούς σφοδρότητος και υποστηριζομένη υπό εντονωτάτης δράσεως δι’ όλων των νεωτέρων τεχνικών μέσων, εκτείνεται από της Χουέσκας μέχρι του Τερουέλ, επί μετώπου εκατόν πεντήκοντα χιλιομέτρων. Νοτίως της Χουέσκα τα εθνικιστικά στρατεύματα κατέλαβον τας τελευταίας ημέρας έδαφος 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και είκοσι πόλεις και χωρία. Εξαιρετικής όμως όλης σημασίας είναι η κατάληψις του Μπουχαραλόθ, στρατιωτικού κέντρου των κυβερνητικών εις την άνω Αραγώνα. Διά της καταλήψεως ανοίγεται πλέον η οδός προς την Καταλωνίαν.

ΓΚΑΙΡΙΓΚ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΒΡΑΙΩΝ: Βερολίνον, 26.- Ο Στρατάρχης Γκαίριγκ μετέβη εις Βιέννην. Εις λόγον τον οποίον εξεφώνησεν ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η πόλις της Βιέννης δεν θα ήτο δυνατόν να ονομασθή γερμανική εφ’ όσον κατοικούν εις αυτήν 300.000 Εβραίων. Οι Εβραίοι θα έπρεπε να εξαφανισθούν όχι δι’ ανωφελών επεμβάσεων ή ανωφελών μέτρων, αλλά διά καλώς μελετημένου συστήματος και χωρίς μίσος. [Σημ. «Φ»: Ο Γκαίριγκ, παρότι στη Νυρεμβέργη δεν αρνήθηκε τις ευθύνες του κρυπτόμενος πίσω από τις διαταγές του Χίτλερ, όπως οι άλλοι Ναζί υπεύθυνοι, η μόνη του ευθύνη που δεν παραδέχθηκε ήταν η συμμετοχή του στην εξόντωση των 6 εκατομμυρίων Εβραίων της Ευρώπης…]

ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ:  [Δημοσιεύεται σχετικό κείμενο της Γαλάτειας Καζαντζάκη.]

Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΟΛΟΦΥΡΟΜΕΝΩΝ: Αύριον εις τον «Ασκραίον» θα ομιλήση ο κ. Ρήγας Γκόλφης με θέμα: «Η Σχολή των ολοφυρομένων, οι ρωμαντικοί Βασιλειάδης και Παπαρρηγόπουλος».