ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 28-III-1938

28s1fil

ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΓΙΑ ΕΛΥΤΗ: Σε δύο λιγοσέλιδα τετράδια [«Σποράδες» και «Οι Κλεψύδρες του Αγνώστου»] ο κ. Οδυσσέας Ελύτης, πιστός οπαδός του υπερρεαλισμού, συγκεντρώνει μερικά του τραγούδια και λίγες ρυθμικές πρόζες του. Ενθυμούμαι να τα είχα διαβάσει στα «Νέα Γράμματα» […]. Τώρα με τη νέα μορφή τους, μου φαίνονται σαν καινούργια. […] Ο κ. Οδυσσέας Ελύτης κατορθώνει πραγματικά να συγκινήση και το κυριώτερο να παρωθήση όλες τις λανθάνουσες καταστάσεις στον αισθηματικόν εαυτό μας να έλθουν στην επιφάνεια. […] Το λεκτικό του είναι εξαιρετικά φροντισμένο. Δεν είναι καθαρή δημοτική, γιατί ο υπερρεαλισμός στην Ελλάδα ανακαλύπτει, φαίνεται –και δεν έχει άδικο–, νέες αισθητικές πλευρές, αν όχι στην καθαρεύουσα, τουλάχιστον όμως σε λέξεις της καθαρευούσης. Πολλές έχουν πάντα δική τους ατμόσφαιρα και κάποιαν ιδιαίτερη κοινότητα σε έννοιες που δεν τις παρέχει το λεξιλόγιο της δημοτικής. Στις «Κλεψύδρες του Αγνώστου» μου ενθυμίζει, με τον δικό του βεβαίως τρόπο, τις μπαλλάντες του Πωλ Φορ.

«ΑΛΣΟΣ» ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ: Ηρχισαν αι εργασίαι διά την ανέγερσιν αναψυκτηρίου εις το πάρκον του Πεδίου του Αρεως. Το αναψυκτήριον θα ανεγερθή εις την μεγάλην πλατείαν του πάρκου η οποία ευρίσκεται πλησίον της Σχολής των Ευελπίδων.