ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 3-IV-1938

80 χρoνια πριν… 3-IV-1938

MISSA SOLEMNIS – ΜΠΑΧ: Σήμερον εις τα «Ολύμπια» υπό της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών θα εκτελεσθή διά πρώτην φοράν εν Αθήναις το εξαιρετικόν χορωδιακόν αριστούργημα του Μπαχ η «Μεγάλη Λειτουργία». Θα λάβουν μέρος εις την εκτέλεσιν αυτήν υπό την διεύθυνσιν του κ. Φ. Οικονομίδη 250 περίπου εκτελεσταί, ήτοι η Χορωδία Αθηνών, διά τα μέρη δε των σόλι οι διακεκριμένοι καλλιτέχναι του άσματος Κα Μιρέιγ Φλερύ, σοπράνο, Κα Ν. Φραγκιά-Σπυλιοπούλου, κοντράλντο, κ. Αντ. Δελένδας, τενόρος, κ. Κώστας Πέρσης, μπάσσος. [Στη φωτογραφία ο Φιλοκτήτης Οικονομίδης.]

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ: Εις την αίθουσαν του εντευκτηρίου του «Φαληρικού Συνδέσμου» θα ομιλήση σήμερον ο καθηγητής του Πανεπιστημίου κ. Φ. Κουκουλές με θέμα «Η μοναχή Θεοδούλη». [Σημ. «Φ»: Ο κυριαρχών την εποχή εκείνη στην ευρωπαϊκή σκηνή στρατηγός Φράνκο –που έλεγαν ότι είχε περίπου γυναικεία φωνή– λεγόταν όχι μόνο Φραγκίσκος, αλλά και Θεόδουλος.]

ALFRED CORTOT: Ο προσφιλέστατος εις το φιλόμουσον κοινόν παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης κ. Αλφρέδος Κορτό, προσληφθείς υπό του Ωδείου Αθηνών, αφικνείται εντός της εβδομάδος διά να εμφανισθή εις τα «Ολύμπια» εις δύο ρεσιτάλ. […]. Θα εκτελέση έργα [κυρίως] Σοπέν, καθώς και Βιβάλδι, Σούμαν, Ντεμπυσσύ, Λιστ κ.ά.

ΓΚΟΛΦΗΣ ΓΙΑ ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟ: Αύριον εις τον «Ασκραίον» θα ομιλήση ο κ. Ρήγας Γκόλφης με θέμα: «Οι ποιητικοί τρόποι του Αχιλλέως Παράσχου».