ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5-IV-1938

ΒΙΣΙΝΣΚΙ ΚΑΤΑ ΚΡΙΛΕΝΚΟ: Βερολίνον, 4.- Αγγέλλεται εκ Μόσχας ότι ο γνωστός εισαγγελεύς εκ της τελευταίας μεγάλης δίκης Βισίνσκι καταγγέλλει, ως αναφέρει η σοβιετική εφημερίς «Ισβέστια» τον προκάτοχόν του Κριλένκο [φωτογραφία], ως προδότην και μετέχοντα εις πράξεις σαμποτάζ. [Εκτελέστηκε στις 29 Ιουλίου 1938.] Την καταγγελίαν ταύτην διετύπωσεν ο Βισίνσκι ενώπιον της Σοβιετικής Ακαδημίας Επιστημών ειπών ότι ο Κριλένκο εισήγαγε «ξενικά δαιμόνια» εις τον σοβιετικόν κώδικα επί τω σκοπώ του να αλλοιώση τον χαρακτήρα τής ενώπιον των σοβιετικών δικαστηρίων διαδικασίας. Ο Κριλένκο, κατόπιν πολυετούς υπηρεσίας εις την θέσιν του δημοσίου κατηγόρου, είχε διορισθή επίτροπος Δικαιοσύνης, απολυθείς τον παρελθόντα Ιανουάριον.

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΞΑ: Χθες παρετέθη πρόγευμα παρά τω πρεσβευτή της Σοβιετικής Ρωσίας και τη κ. Σαρόνωφ. Παρεκάθησαν ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως και η κ. Μεταξά, ο υπουργός Διοικητής της Πρωτευούσης και η κ. Κοτζιά, ο υφυπουργός Τύπου και Τουρισμού και η κ. Νικολούδη, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος και η κ. Τσουδερού […] και οι πρεσβευταί Αγγλίας, Ουγγαρίας, Ρουμανίας και ο επιτετραμμένος της Σουηδίας.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Την 11ην πρωινήν της χθες ετελέσθησαν τα εγκαίνια του νέου Μεγάρου της Τραπέζης της Ελλάδος, εις το οποίον μετεφέρθησαν από χθες άπασαι αι υπηρεσίαι. […].