ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-5-1938

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 3-1  [φωτ.: Αρχείο Ν. Πολίτη]: Η επιβολή της πειραϊκής ομάδος ήτο δικαία. Χάρις εις αυτήν ο Ολυμπιακός αναλαμβάνει την πρωτοπορείαν εις το πρωτάθλημα με 4 βαθμούς […].

ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑ: Ο γνωστός Γερμανός συγγραφεύς Καρλ φον Οσσιέτσκυ, ο οποίος είχε τύχει του βραβείου Νόμπελ της Ειρήνης κατά το 1935, απέθανε την παρελθούσαν Τετάρτην […] εις ηλικίαν 48 ετών. Ο Οσσιέτσκυ […] είχε παρασυρθεί εις πράξεις στρεφομένας εναντίον της Πατρίδος του, αποκαλύψας κατά το 1931 με ένα βιβλίον του τους μυστικούς εξοπλισμούς της Γερμανίας. Κατεδικάσθη διά τούτο εις επτάμηνον φυλάκισιν και αργότερον ενεκλείσθη εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Από του 1924 μέχρι σήμερα εισήχθησαν εις την Ελλάδα πεντήκοντα χιλιάδες αυτοκίνητα περίπου. Αυτά τα αυτοκίνητα εστοίχισαν –εάν υπολογισθή κατά μέσον όρον περί τα 1.000 δολλάρια η αξία εκάστου– εις την εθνικήν μας οικονομίαν περί τα πέντε δισεκατομμύρια δραχμών. Mέγα μέρος των αυτοκινήτων τούτων εχρειάζετο διά την εθνικήν μας οικονομίαν και εν άλλο διά την άνεσιν και την κίνησιν του πληθυσμού.