ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 18-5-1938

ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ: Ομιλούν […] περί σειράς αρχαίων παραστάσεων και περί συνεχίσεως της προσπαθείας του Αρχαίου Δράματος εις το θέατρον του Ηρώδου. […] Καλλιτέχναι, ζωγράφοι, αρχιτέκτονες, λόγιοι, διδάσκαλοι του αρχαίου χορού και τραγωδοί, η Μαρίκα Κοτοπούλη, η Εύα Σικελιανού, ο Σικελιανός, ο Γρυπάρης, ο Μελάς, όλοι και όλαι αι δυνάμεις πρέπει να συγκεντρωθούν περί την εθνικήν υπόθεσιν του Αρχαίου Δράματος, ένδοξον κληρονομίαν και πηγήν πλούτου διά την Ελλάδα.

ΚΕΜΑΛ: Πρακτορείον της Ανατολής: «Η είδησις της εφημερίδος “Παρί Σουάρ” περί δήθεν σοβαρής ασθενείας του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Κεμάλ Ατατούρκ και επικείμενης δήθεν αντικαταστάσεώς του υπό του Πρωθυπουργού κ. Μπαγιάρ, είναι καθαρός μύθος απ’ αρχής μέχρι τέλους. [Ο Κεμάλ απεβίωσε έξι μήνες αργότερα.]

ΕΡΩΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΟΥΓΚΩ: Η «Επιθεώρησις των Δύο Κόσμων» αρχίζει δημοσιεύουσα από του χθες ληφθέντος τεύχους της, την ερωτικήν αλληλογραφίαν της Ιουλιέττας Ντρουέ, της περίφημου φίλης του Βίκτωρος Ουγκώ, προς τον μέγαν ποιητήν. […] Η αλληλογραφία αυτή, αποτελουμένη από 17 περίπου χιλιάδας επιστολών, έμενε, πλην ωρισμένων αποσπασμάτων της, άγνωστος […].