ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 10.VI.1938

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Παρίσιοι, 9.- Αγγέλλεται εκ Τόκιο ότι κατά τηλεγραφήματα εκ του εν Κίνα μετώπου, τα ιαπωνικά στρατεύματα τα δρώντα εις το Κάι – Φεγκ προχώρησαν περί τα δέκα χιλιόμετρα βορείως της πόλεως ταύτης και κατέλαβον το Γιονάν – Κέσυ, το οποίον ευρίσκεται νοτίως του Κιτρίνου ποταμού. Επίσης κατέλαβον δύο άλλα σημεία επί της παλαιάς οδού Νανκίν – Πεκίνου. […] Τηλεγραφούν εκ Σαγκάης ότι ο Τσαγκ – Κάι – Σεκ απηύθυνε τηλεγραφικήν έκκλησιν προς όλα τα φίλα Κράτη όπως παράσχουν προς αυτόν την συνδρομήν των, εκπληρούντες τας εκ των Συνθηκών υποχρεώσεις των, διά της εφαρμογής οικονομικών κυρώσεων και αποκλεισμού αποστολής όπλων και εμπορευμάτων εις την Ιαπωνίαν.

ΔΗΛΩΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ: Υπό των συλληφθέντων εσχάτως ενταύθα κομμουνιστών, υπεβλήθησαν εις το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας δηλώσεις μετανοίας 12 εξ αυτών και αφέθησαν ελεύθεροι κατόπιν διαταγής του Υφυπουργείου Ασφαλείας. Οι αφεθέντες ελεύθεροι είναι οι εξής: […].

ΟΜΗΡΟΣ ΜΠΕΚΕΣ: Τα υποβληθέντα εις το Υπουργείον Παιδείας διδακτικά βιβλία των πρώτων τάξεων των σχολείων Μ. Εκπαιδεύσεως θα κρίνουν οι κάτωθι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί λειτουργοί: […] Των γαλλικών Ομηρος Μπεκές […].

BIENNALE DI VENEZIA: Τα καλλιτεχνικά έργα, τα οποία η αρμοδία υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας απέστειλεν ίνα εκπροσωπήσουν την ελληνικήν τέχνην, ανήκουν εις τους καλλιτέχνας κ.κ. Κ. Παρθένην ζωγράφον, Μ. Τόμπρον γλύπτην, αμφοτέρους καθηγητάς της Σχολής Καλών Τεχνών και εις τον κ. Αγγελον Θεοδωρόπουλον χαράκτην. […] Κατά τας κρίσεις του ιταλικού Τύπου, η επιτυχία του ελληνικού περιπτέρου υπήρξε πλήρης, από της απόψεως της οργανώσεως και της ποιότητος των εκτιθεμένων έργων, επί των οποίων από της πρώτης ημέρας εσημειώθησαν πέντε αγοραί.

CHARLES MAURRAS: Κατά χθεσινόν τηλεγράφημα εκ Παρισίων ο Κάρολος Μωρράς, πολιτικός διευθυντής της “Αξιόν Φρανσαίζ”, εξελέγη χθες μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας εις την πρώτην ψηφοφορίαν διά ψήφων 20 κατά 12, τας οποίας έλαβεν ο κ. Φερνάν Γκρεγκ. […] Ο Μωρράς έτυχεν ισχυράς κλασσικής ελληνικής και λατινικής μορφώσεως. […].

ΓΗΠΕΔΟ «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»: Χθες το απόγευμα ο υπουργός Διοικήσεως πρωτευούσης κ. Κοτζιάς κατήλθεν εις Ν. Φάληρον και κατέθεσεν τον θεμέλιον λίθον των έργων του γηπέδου του Ποδηλατοδρομίου, το οποίον μετονομάζεται εις «Αθλητικόν Στίβον Καραϊσκάκη».