ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-6-1938

08s1russian

ΡΩΣΟΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: […] Μυστική συμφωνία υπεγράφη μεταξύ Κίνας και Σοβιετικής Ρωσίας […] [που] περιλαμβάνει τα εξής σημεία: […] 3ον) Η Σοβιετική Ρωσσία θα αναλάβη να προμηθεύση εις την Κίναν πολεμικόν υλικόν και αεροπλάνα προς οργάνωσιν δύο μηχανοκινήτων μεραρχιών και τεσσάρων αεροπορικών στολίσκων εξ 72 αεροπλάνων εκάστου και 4ον) Η Κίνα θα παραχωρήση εις την Σοβιετικήν Ρωσσίαν μετά την λήξιν του πολέμου σημαντικάς εκχωρήσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ: Ο τέως πρωθυπουργός κ. Μπλουμ, ομιλών εις το Σοσιαλιστικόν Συνέδριον […] εδικαιολόγησε την πολιτικήν της μη επεμβάσεως εν Ισπανία, δηλώσας ότι η επέμβασις φαίνεται εις αυτόν σήμερον τόσον αδύνατος όσον και κατά τον Ιούλιον του 1936. Ο κ. Μπλουμ διέψευσε ότι η δευτέρα κυβέρνησις του Λαϊκού Μετώπου είχε σκεφθή να αποστείλει τρεις μεραρχίας εις Καταλωνίαν.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗ: Απέθανεν εις το Νεϊγύ της Γαλλίας όπου έζη από δεκαετίας, […] ο Αύγουστος Μπαρόν, εφευρέτης του ομιλούντος κινηματογράφου. […] Ο Μπαρόν είχε λάβει την 3 Απριλίου 1896 το πρώτον δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αφορών ένα σύστημα ταυτοχρόνου φωτογραφήσεως και φωνοληψίας.