ΑΠΟΨΕΙΣ

Σε καμία κανονική χώρα

Η ζημία στην εικόνα της χώρας από τα αλλεπάλληλα κρούσματα βίας είναι μεγάλη. Είναι βεβαίως λογικό να πολλαπλασιάζονται, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι η σημερινή κυβέρνηση υποκύπτει πάντοτε στα διάφορα «αιτήματα». Σε μια στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει ότι έχουμε γίνει κανονική χώρα, οι βίαιες επιθέσεις εναντίον υπουργείων, δικαστηρίων, ξένων αποστολών και γραφείων οργανισμών έχουν γίνει μέρος της κανονικότητας. Αυτά όμως δεν συμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν.