ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-6-1938

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ: Ο λαός των Πατρών προέπεμψε σήμερον την πρωίαν με ενθουσιώδεις εκδηλώσεις πίστεως και αφοσιώσεως τον Πρόεδρον της Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Ι. Μεταξάν […]. Από των πρώτων πρωινών ωρών ολόκληρος η πόλις ευρέθη επί ποδός. Πυκνά πλήθη πολιτών συνέρρεον εις την παραλιακήν λεωφόρον Οθωνος και Αμαλίας διά να προπέμψουν τον κ. Πρωθυπουργόν [φωτ. Ν. Τόλης].

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ: Εις την Βιέννην εγένετο κατάχρησις του αγκυλωτού σταυρού και των εικόνων των εθνικοσοσιαλιστών ηγετών ιδία δε του κ. Χίτλερ, ετοποθετούντο δε αύται ακόμη και εις μαγειρικά σκεύη και εις τα ποτήρια μπύρας. […] Κατόπιν αποφάσεως της αστυνομίας, […] διά να διακοσμηθή εν αντικείμενον με τας εικόνας αυτάς χρειάζεται ειδική άδεια.

ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Φαντασμαγορικόν θέαμα παρουσίασε το Σάββατον βράδυ το Γιώτινγκ, ολοφώτιστο και στολισμένο για τον πρώτο χορό. […] Με την Α.Μ. τον Βασιλέα, το Διαδοχικόν ζεύγος και την Α.Β.Υ. τον Πρίγκηπα Χριστόφορον […] παρεκάθησαν… [ακολουθούν ονόματα]. Είδαμε επίσης πολύ χαριτωμένες νέες κοπέλες […]. Εθαυμάσαμε την πρώτην εμφάνισιν της ωραιοτάτης δίδος Μελίνας Μερκούρη. Φορούσε άσπρο οργκανζέ με ροζ τριαντάφυλλα.