ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ειλικρίνεια είναι δύναμη

Η εθνική συνεννόηση για τα μείζονα εθνικά ζητήματα απαιτεί ειλικρίνεια, συστηματική προσπάθεια και πολιτική γενναιότητα. Είναι αδύνατον να στηθούν γέφυρες πάνω από νάρκες που έχουν τοποθετηθεί με σχέδιο και σε αφθονία, για πολύ μεγάλο διάστημα. Η έλλειψη συναίνεσης από την αρχή της κρίσης είχε οδυνηρά αποτελέσματα. Το συμφέρον του τόπου δεν υπηρετήθηκε ποτέ από τον εσκεμμένο διχασμό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει εργαλείο διακυβέρνησης. Μια χώρα βαθιά διχασμένη προβάλλει μια εικόνα μειωμένης ισχύος στους αντιπάλους και δίνει οξυγόνο στους ακραίους και στους εχθρούς της δημοκρατίας.