ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-6-1938

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ:  […] Το γενικόν συμπέρασμα εκ της χθεσινής πρωινής συνεδρίας του Πολεοδομικού Συμβουλίου είναι ότι τίθεται εις την περαιτέρω αναρχικήν εξέλιξιν της πόλεως ένας χρήσιμος φραγμός και παραλλήλως δημιουργείται ένας οργανισμός ικανός να εποπτεύση εφεξής εφ’ όλων των αφορώντων την πόλιν ζητημάτων [φωτ. Αρχείο Ν. Πολίτη].

ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Λεμπρέν απηύθυνε προς τον γαλλικόν λαόν έκκλησιν, διά της οποίας ζητεί όπως αυθηθούν αι εργάσιμοι ώραι της γαλλικής βιομηχανίας, λόγω της σοβαρότητος της παρούσης στιγμής. «Ουδείς –προσθέτει ο κ. Λεμπρέν– παραγνωρίζει το γεγονός ότι η κρισιμωτάτη περίστασις απαιτεί ανάλογον εκ μέρους του γαλλικού λαού προσπάθειαν».

ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ:  [Του Αλ. Λιδωρίκη] Ολο μαζύ το Αργοστόλι με τις πολλές και θελκτικές εξοχικές τοποθεσίες του –όπως καλύτερη και πρώτη είναι η Λιβαθώ, πράσινη φούντα με τις χαρωπές επαύλεις της– […] είναι κι αυτό μια πολιτεία που θα ’πρεπε ο τουρισμός να την προσέξη ιδιαίτερα. […] Η τοπική πρωτοβουλία εργάσθηκε κι εργάζεται καλά για να εξωρραΐση όσο μπορεί τον τόπο.