ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν στην «Κ»… 27-6-1938

ΑΨΟΓΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΣ:  […] Η Γαλλική κυβέρνησις [του Λαϊκού Μετώπου, υπό τον Λ. Μπλουμ], παρά τας φρενήρεις επιθέσεις των άκρων στοιχείων, ακολουθεί και αυτή την σώφρονα πολιτικήν της μη επεμβάσεως. Κωφεύουσα εις τα κηρύγματα περί της ανάγκης ενισχύσεως των Ισπανών κυβερνητικών, χάριν της ιδεολογικής δήθεν συγγενείας, γνωρίζει ότι μόνο μία άψογος ουδετερότης είναι ικανή να περιστείλει τους κινδύνους της διεθνούς αναφλέξεως.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:  […] κατά το 1937 κατεσκευάσθησαν εις όλον τον κόσμον 6.336.000 αυτοκίνητα. Κατά το 1929, ότε ο αριθμός των κατασκευασθέντων αυτοκινήτων ήτο περίπου ο αυτός, τα αμερικανικά εργοστάσια αντεπροσώπευον τα 85 τοις εκατό της όλης παραγωγής. Το παρελθόν έτος, αι Ηνωμέναι Πολιτείαι παρήγαγον μόνο τα 76 τοις εκατόν.

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ:  [του Αιμ. Χουρμού-ζιου] Ο κ. Μανόλης Τριανταφυλλίδης […] αποδεικνύει […] ότι η σημερινή δημοτική είναι φυσική εξέλιξις της αρχαίας γλώσσας. […] Είναι λοιπόν αναπόφευκτη ιστορική ανάγκη η τελική επικράτησις της δημοτικής, γιατί εκεί όπου υπάρχει διαφορά και απόστασις αγεφύρωτη μεταξύ γραπτού λόγου και κοινής ομιλουμένης γλώσσας, η νίκη θα είναι υπέρ της τελευταίας.