ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν στην «Κ»… 30-6-1938

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ:  […] Αι δηλώσεις του Αγγλου υφυπουργού ήσαν κατηγορηματικαί δεδομένου ότι ο Αγγλος υφυπουργός ετόνισεν ότι εις περίπτωσιν ανάγκης η Αγγλία και η Γαλλία θα παράσχουν αμοιβαίαν βοήθειαν επιβαλλομένην εκ των περιστάσεων. Η τοιαύτη δήλωσις […] ισοφαρίζει προς διακήρυξιν κανονικής στρατιωτικής συμμαχίας μεταξύ των δύο Χωρών (φωτ.: οι πρωθυπουργοί Γαλλίας-Βρετανίας τον Σεπτέμβριο 1938).

ΡΟΝΤΟΛΦΟ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ: Αι ταινίαι του Ροδόλφου Βαλεντίνο εξακολουθούν να συγκινούν […]. Το γεγονός αυτό ενέπνευσεν έναν Αμερικανόν επιχειρηματίαν, τον Εμιλ Τζόνσον, να επιμεληθή μιαν νέαν έκδοσιν των ταινιών του Βαλεντίνο αι οποίαι εν μέρει θα είναι ομιλούσαι. […] Ο Τζόνσον ηγόρασε αντί 25 λιρών την τελευταίαν ταινίαν του Βαλεντίνο: «Ο υιός του Σεΐχου». Εγνώσθη ότι η ταινία θα προβληθή εις 30 αμερικανικάς πόλεις και ότι 5.500 κινηματογράφοι εζήτησαν ήδη να ενοικιάσουν την ταινίαν.

ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: Παρουσία του υπουργού της Πρωτευούσης κ. Κοτζιά και του υφυπουργού Εργασίας κ. Δημητράτου και πολλού κόσμου, ετελέσθησαν χθες εις το Στάδιον οι πρώτοι εργατικοί αγώνες, τους οποίους ωργάνωσε με μεγάλην επιτυχίαν ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος.