ΑΠΟΨΕΙΣ

Μακριά από ρουσφέτια

Το μήνυμα που δίνεται με τις περικοπές ορισμένων δαπανών, ή και τις σπατάλες, του ελληνικού Κοινοβουλίου είναι σωστό.

Οι πολίτες θέλουν να γνωρίζουν πως οι αντιπρόσωποί τους διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα και προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Μακριά όμως από ρουσφέτια και υπερβολές που σημάδεψαν στο παρελθόν τη Βουλή, εξοργίζοντας τους πολίτες την περίοδο της μεγάλης κρίσης.