ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 31-7-1938

31s1kini

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ [Ο Μεταξάς για το κίνημα της 28ης Ιουλίου]: «Από χθες το απόγευμα ο Λαός των Χανίων είχε διαλύσει τους στασιαστάς μόνος του. Παντού της Κρήτης επικρατεί απόλυτος τάξις. Ο Κρητικός Λαός έδειξε μιαν υπερήφανον στάσιν απέναντι των παραφρόνων αυτών, ώστε δεν πρόκειται παρά περί μιας δρακός ανθρώπων, οι οποίοι ουδέ καν εκινήθησαν από ευγενή ελατήρια, αλλ’ από ευτελή, καθαρώς χρηματικά».

ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΓΚΑΝΤΕΖΑ: Οι κυβερνητικοί από χθες έχουν καθηλωθεί […]. Η κυριωτέρα προσπάθεια […] έτεινεν εις την κατάληψιν της πόλεως ταύτης [Γκαντέζα], η οποία όμως παρέμεινεν εις χείρας των εθνικιστών. Επικεφαλής των εθνικιστών ετέθη ο στρατηγός Γιαγκούε, ο νικητής της μάχης της Λέριντα. […] Ο σφοδρός αγών ο οποίος διεξάγεται περί την Γκαντέζα συνοδεύεται και υπό έντονου δράσεως της αεροπορίας.

ΠΕΡΙ ΚΟΛΛΑΡΩΝ: Ο φασισμός δεν περιφρονεί καμίαν φυλήν, αλλ’ επιθυμεί να προστατεύσει την αγνότητα της ιταλικής φυλής. Εξ άλλου, ο καθηγητής Κούκκο, του πανεπιστημίου του Παλέρμο, προτείνει να καταργηθούν τα κολλάρα και οι γραβάτες. [Ετσι] οι σύγχρονοι Ιταλοί θα επανέλθουν εις τας παλαιάς ρωμαϊκάς συνηθείας.