ΑΠΟΨΕΙΣ

Μόνο άριστοι

Ο πρωθυπουργός κάλεσε στο γραφείο του χθες δύο βαθείς γνώστες ειδικούς σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Ηταν μία σωστή και χρήσιμη ενέργεια. Μόνο που θα ήταν καλό να μη θυμάται τους άριστους όταν το επιβάλλουν επικοινωνιακές ανάγκες. Οι Ζερεφοί, οι Κριμιζήδες και οι άλλοι κορυφαίοι κάθε κλάδου θα έπρεπε να αξιοποιούνται καθημερινά από το ελληνικό κράτος. Αυτή η κυβέρνηση απαξιώνει την έννοια της αριστείας, επιλέγει και βολεύει τους μέτριους, για να κάνει τη δουλειά της, και καταφεύγει στους άριστους όταν έχει ανάγκη να τους βάλει στη «μαρκίζα». Πόσο διαφορετική θα ήταν η χώρα εάν αντί για άχρηστους μετακλητούς και κομματικούς ημετέρους συμβούλευαν, θεσμικά και μεθοδικά, τον πρωθυπουργό οι κορυφαίοι τεχνοκράτες και επιστήμονες…