ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-8-1938

80 χρoνια πριν… 8-8-1938

ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΒΟΥΛΗ: Ο Ντούτσε ενέκρινεν εσχάτως το νομοσχέδιον το εκπονηθέν υπό της επιτροπής διά την συγκρότησιν της νέας Φασιστικής και Συντεχνιακής Βουλής. Το νομοσχέδιον θα υποβληθή εις το Μέγα Συμβούλιον του Φασισμού την 1ην Οκτωβρίου [φωτ.: ο βασιλιάς της Ιταλίας Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ΄ διαβάζει τον λόγο του στην ορκωμοσία της νέας Φασιστικής και Συντεχνιακής Βουλής].

ΠΕΡΙ ΟΖΟΝΤΟΣ: Δεν απέχει ίσως ο καιρός που εις τα μετεωρολογικά δελτία θα διαβάζωμεν τας εξής πληροφορίας: «Η έντασις των υπεριωδών ακτίνων ηυξήθη λόγω ελλείψεως όζοντος εις την ατμόσφαιραν. Οι λουόμενοι δέον να εκτίθενται εις τον ήλιον μετά μεγάλης προσοχής».

ΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ: Το Κομμουνιστικόν Κόμμα απεφάσισε να εφαρμόση δρακόντεια μέτρα εναντίον όλων των στοιχείων τα οποία δεν παρέχουν εμπιστοσύνην εις την Κυβέρνησιν. […] Τας τελευταίας εβδομάδας διενεργήθη εις ευρυτάτην κλίμακα εκκαθάρισις των στελεχών του ερυθρού στρατού εις την Σιβηρίαν και την Απω Ανατολήν. […] Τα επεισόδια του Μαντσουκουό διεδραματίσθησαν εις λίαν ακατάλληλον στιγμήν, διότι ο ερυθρός στρατός ευρίσκεται εις περίοδον ανασυγκροτήσεως […].