ΑΠΟΨΕΙΣ

«Εξαγωγές φοιτητών» Ελλάς Α.Ε.

​Μεγάλη άνοδος καταγράφεται, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στον αριθμό των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τη χώρα τους. Το 2000 ήταν 2,1 εκατ., ο αριθμός αυξήθηκε στα 3 εκατ. το 2005, έφτασε τα 4,1 εκατ. το 2010 και πλέον βρίσκεται στα 5 εκατ. Η διεθνής αγορά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη, η οποία εξηγείται από την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου –στον ΟΟΣΑ κατά μέσον όρο το 42% των ατόμων 25-34 ετών έχει πτυχίο ΑΕΙ έναντι 25% των 55-64 ετών–, τη διεθνοποίηση των οικονομιών και την αναζήτηση στελεχών υψηλού επιπέδου, κυρίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Εκμεταλλευόμενες την πτώση των εκπαιδευτικών συνόρων, οι χώρες στοχεύουν σε οφέλη, άμεσα εισπρακτικά και μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά. Η Ελλάδα στη διεθνή αγορά εμφανίζεται στους μεγαλύτερους –αναλογικά με τον πληθυσμό κάθε χώρας– «εξαγωγείς φοιτητών», με μηδαμινή παρουσία στους «εισαγωγείς». Οι Ελληνες φοιτητές σε ξένα ΑΕΙ αποτελούν το 5,8% του συνόλου των Ελλήνων φοιτητών (το άλλο 94,2% σπουδάζει σε ΑΕΙ εντός έδρας)· το έκτο μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη.

Η ηγεσία του ελληνικού υπουργείου Παιδείας δηλώνει ανοιχτή στη διεθνοποίηση των ΑΕΙ της χώρας. Ωστόσο, αντί να το αποδείξει εμπράκτως, αναζητώντας διεθνείς συνεργασίες για προσέλκυση φοιτητών, εστιάζει στην απορρόφηση των ΤΕΙ από πανεπιστήμια. Ετσι, αντί να εξορθολογίσει την τεχνολογική εκπαίδευση που τόσο έχει σημασία για την Ελλάδα, την υποβαθμίζει σε επίπεδο ΙΕΚ, αφού τα ΤΕΙ θα μετατραπούν σε πανεπιστήμια. Παράλληλα, με την απορρόφηση των ΤΕΙ (όχι όλα βέβαια) τα πανεπιστήμια αποκτούν νέα βαρίδια, και αυτό αναμένεται να έχει επίπτωση και στις διεθνείς κατατάξεις τους, τις οποίες υπολογίζουν οι ξένοι. Δέλεαρ είναι τα κονδύλια για προσλήψεις και νέα τμήματα. Χαρακτηριστικά, πληροφορούμαι ότι πρύτανης περιφερειακού πανεπιστημίου το οποίο δεν έχει εισέλθει (ακόμη) σε επίσημες διαβουλεύσεις με ΤΕΙ, συμβούλευσε τους καθηγητές του ιδρύματός του να σπεύσουν να καταθέσουν προτάσεις, «όπως ίδρυση νέου τμήματος, τροποποίηση ονομασίας λειτουργούντων τμημάτων και άλλα, επειδή οι διαθέσιμοι πόροι για τα ΑΕΙ προφανώς είναι πεπερασμένοι και γνωρίζοντας τις σε εξέλιξη ανάλογες συζητήσεις για τέσσερις συνέργειες». Σπουδή για το… ψητό.