ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-8-1938

17s2army

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΠΟΛΕΜΟΥ: Την ημέραν κατά την οποίαν ανηγγέλθησαν τα γερμανικά στρατιωτικά γυμνάσια, ο αναγνώστης της πρώτης τυχούσης εφημερίδος […] εσχημάτισε την εντύπωσίν του άνευ δισταγμού: Αυτήν την φοράν βαδίζομεν προς πόλεμον! […] Το γεγονός είναι ότι αυτήν την στιγμήν η Γερμανία ολόκληρος, […] με την στρατιωτικήν της πειθαρχίαν, με την ολοκαίνουργον και απαστράπτουσαν εκ καθαριότητος, την θαυμαστήν διά την ακρίβειάν της, στρατιωτικήν της μηχανήν, ευρίσκεται εις κινητοποίησιν […].

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΝΕΓΚΡΙΝ: Πληροφορίαι εκ Βαρκελώνης […] ανήγγειλαν την παραίτησιν της Κυβερνήσεως Νεγκρίν. […] η παραίτησις της Κυβερνήσεως οφείλεται εις διχογνωμίαν αναφυείσαν μεταξύ της Κυβερνήσεως και της Καταλανικής Χενεραλιντάντ […] ο Καταλανός υπουργός Αγκουιγιάντα και ο Βάσκος υπουργός Ιρούγιο (φωτ.) διεφώνησαν […] επί των υποβληθέντων διαταγμάτων δι’ ων ερρυθμίζετο το καθεστώς το διέπον τας πολεμικάς βιομηχανίας και το της απονομής δικαιοσύνης.

ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ: Τήνος. Μετά πολλής τάξεως και επιβλητικότητος ετελέσθη ο εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι προσκυνηταί υπερέβησαν τας 20 χιλιάδας. Κατά την διάρκειαν της λειτουργίας έγιναν και τρία θαύματα, επί του Χαραλάμπους Κεχαγιόγλου κωφαλάλου
και ετέρων δύο.