ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-8-1938

80-chronia-prin-amp-8230-22-8-1938-2268821

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ: Τους αγγλικούς πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους απασχολεί σοβαρώς και το συνερχόμενον την 13ην Σεπτεμβρίου εις την Νυρεμβέργην μέγα συνέδριον του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος το οποίον ουσιαστικώς αποτελεί επικύρωσιν της στρατιωτικής διά της πολιτικής κινητοποιήσεως. […] Το στέμμα της Αγίας Ρωμαϊκής Γερμανικής Αυτοκρατορίας θα τοποθετηθή άνωθεν του βήματος από του οποίου θα εκφωνήση ο Χίτλερ; [φωτ. ο Χίτλερ στην εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου με φόντο το εν λόγω στέμμα].

ΑΓΓΛΙΚΑ ΗΘΗ:  […] οι ναύται των αγγλικών πολεμικών, μαζύ με το συσσίτιόν των λαμβάνουν και δύο περίπου λίτρας μπύρας ημερησίως έκαστος. Η μπύρα αποστέλλεται με αγγλικήν ακρίβειαν από την μητέρα πατρίδα εις τας αγγλικάς βάσεις […].

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Εις την πρόποσιν του κ. Μακ Βη […] ο ενταύθα πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών έκαμε λόγον και περί του ελληνοαμερικανικού εμπορίου. Ο κ. Μακ Βη […] είπε ότι η Ελλάς πωλεί περισσότερα εις τας Ηνωμένας Πολιτείας από όσα αγοράζει. […] ο εμπορικός κόσμος της χώρας […] έχει μεγάλην επιθυμίαν να ίδη αυξανούσας τας εισαγωγάς μας εξ Αμερικής.