ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 28-8-1938

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΣΩΡΤΣΙΛ: «Εχομεν μίαν Κυβέρνησιν της οποίας όλα τα μέλη είναι μετά πάθους προσηλωμένα εις την ειρήνην. Η Κυβέρνησις αυτή εν τη προσπαθεία της προς κατευνασμόν των παθών και διατήρησιν της ειρήνης ηνέχθη ταπεινώσεις. Αλλά τούτο δεν θα έπρεπε να παρερμηνευθή και να θεωρηθή ότι η Μεγάλη Βρετανία εν τη δεδομένη στιγμή θα υστέρει εις το καθήκον το οποίον επιβάλλει η διατήρησις του πολιτισμού εις τον κόσμον και η παρεμπόδισις της βίας […].

«Ο ΑΓΩΝ ΜΟΥ»: Το περίφημον βιβλίον του Χίτλερ «Ο Αγών μου», το οποίον αποτελεί το ευαγγέλιον του Εθνικοσοσιαλισμού, έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερον εν Γερμανία εις άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων αντιτύπων. Ο αρχικός τίτλος του έργου όταν εξεδόθη διά πρώτην φοράν τω 1925 ήτο «Τέσσερα και ήμισυ έτη αγώνων κατά του ψεύδους, της μωρίας και της ανανδρίας».

ΕΚΚΛΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ: Πολλαί εφημερίδες κάμνουν έκκλησιν προς την Κυβέρνησιν όπως κηρύξη τον στρατιωτικόν νόμον εν Παλαιστίνη ώστε να αρθή εγκαίρως μία συνεχής ανησυχία, η οποία περισπά την προσοχήν της Κυβερνήσεως από την εν Ευρώπη σοβαράν κατάστασιν.