ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 30-8-1938

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΣ ΛΟΓΟΣ:  [ομιλία Μεταξά στη Λαμία] « […] οι μεγάλοι στρατοί, τα οχυρώματα εις τα σύνορα, οι στόλοι των αεροπλάνων, τα αντιτορπιλλικά […] δεν γίνονται δωρεάν, γίνονται με χρήματα. Και τα χρήματα αυτά […] τα δεχόμεθα μόνον από τα χέρια του ελληνικού λαού, ως καρπόν των ιδρώτων και των θυσιών του. […] Η ανάγκη να είναι η Ελλάς ισχυρόν έθνος καθιστά την κατάστασιν αυτήν μόνιμον, […] διότι αλλέως δεν είναι δυνατόν παρά ο τόπος αυτός να πάθη και να κακοπάθη, πράγμα διά το οποίον κανείς Ελλην δεν ημπορεί να αναλάβη την ευθύνην.

ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: Ανω των 20.000 ανδρών των εκλεκτοτέρων γαλλικών στρατευμάτων θα αρχίσουν τα γυμνάσια […] εις σημείον απέχον 50 χλμ. από του σημείου εις το οποίον ενούται η γαλλική, γερμανική και ελβετική μεθόριος [φωτ.: Γάλλοι στρατιώτες εκπαιδεύονται].

ΦΟΡΟΣ ΑΛΟΓΩΝ: Κατά την δευτέραν συνέλευσιν της Βουλής των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών […] εψηφίσθη ο προϋπολογισμός του 1938 και άλλα νομοσχέδια, εν εκ των οποίων επιβάλλει βαρύτατον φόρον εις τους χωρικούς ιδιοκτήτας αλόγων, οι οποίοι δεν ανήκουν εις τας «κολλεκτίβας».