ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανταγωνιστικότητα

Η χώρα χρειάζεται εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης για να εξισορροπήσει το τεράστιο συσσωρευμένο κόστος της κρίσης. Η ανάπτυξη δεν θα έλθει όμως αν ξηλωθούν οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, ούτε αν αρχίσουν οι παροχές και οι αυξήσεις όπως τον παλιό καλό καιρό. Εχουμε πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, το οποίο δεν λύνεται χωρίς να τελειώνουμε με τη γραφειοκρατία, τις παθογένειες της Δικαιοσύνης και τα διάφορα καρτέλ. Εφόσον αυτά δεν αντιμετωπίζονται, η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται, δυστυχώς, μόνο από το κόστος και την ευελιξία της εργασίας.