ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 7-9-1938

ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ: «Το οικονομικόν σύστημα της Γερμανίας έχει οργανωθή κατά τοιούτον τρόπον ώστε να δύναται αύτη να βασίζεται εις εαυτήν και να είναι ανεξάρτητος από άλλας χώρας. […] Το Ράιχ δεν είναι πλέον απομεμονωμένον» [από διακήρυξη του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, που παρουσίασε στο συνέδριο της Νυρεμβέργης ο Α. Βάγκνερ, φωτ.]

ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ: Είναι μεγάλη η τιμή που προσγίνεται εις το ελληνικόν θέατρον διά της αναβιβιβάσεως του έργου του ακαδημαϊκό κ. Σπύρου Μελά: «Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται» εις το «Πολωνικόν Θέατρον». Ο κ. Μελάς, παρακληθείς όπως παρακολουθήση τας δοκιμάς τού μετά πάσης επιμελείας αναβιβαζόμενου έργου του εις την κρατικήν σκηνήν της Πολωνίας, αναχωρεί το Σάββατον εις την πολωνικήν πρωτεύουσαν […].

ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ: Δεν ημπορούμεν να γνωρίζομεν ακόμη ποια θα είναι η πιθανή εξέλιξη της κρίσεως που χαρακτηρίζει σήμερον τις διεθνείς σχέσεις. […] Η Ελλάς προ των διεθνών περισπασμών παραμένει συγκεντρωμένη, ψύχραιμος εις εαυτήν, εργαζομένη διά την ειρήνην εν αγαστή μετά των βαλκανικών συνεργατών της αλληλεγγύη, αφωσιωμένη εις την ευημερίαν του λαού της και αποφασισμένη να προστατεύση την ήρεμον αυτού σταδιοδρομίαν.