ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-9-1938

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΩΝΙΑ: Η παγκόσμιος κοινή γνώμη έχει συγκεντρώση το εναγώνιον ενδιαφέρον της εις τον αυριανόν (σημερινόν) λόγον του καγκελλαρίου Χίτλερ εις Νυρεμβέργην, ο οποίος θα κρίνη τας τύχας της Ευρώπης εις το άμεσον μέλλον. […] Ευθύς μετά τον λόγον του Χίτλερ, περί ώραν 20ήν, θα συνέλθη εις το Λονδίνον το Υπουργικόν συμβούλιον εις Ντάουνινγκ Στρητ διά να συζητηθή η κατάστασις και ληφθούν αποφάσεις (φωτ.: Πλήθος Λονδρέζων έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ).

ΜΝΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 1821: Οπου ο ναός του Αγίου Γεωργίου εις τας Πάτρας, εις τον οποίον εψάλη την 23ην Μαρτίου 1821, πρωτοβουλία του Παπαφλέσσα, δοξολογία υπέρ ευοδώσεως της Επαναστάσεως, είχεν ανεγερθή Σχολείον. Τώρα, κατεδαφισθέντος του Σχολείου, απεκαλύφθησαν τα θεμέλια του ναού. Φυσικά, εις την θέσιν των θεμελίων θα ανεγερθή μνημείον.

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ: Οι δημοσιευθέντες νόμοι θεωρούνται ως το προοίμιον και άλλων μέτρων διά των οποίων το εβραϊκόν στοιχείον θα αποκλεισθή εκ διαφόρων επαγγελμάτων. […] Η Φασιστική κυβέρνησις θα απαγορεύση εις τους Εβραίους να διευθύνουν Τραπέζας και οικονομικούς οργανισμούς.