ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-9-1938

ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ: Οι εν Πράγα ανταποκριταί των Τσεχικών εφημερίδων μεταδίδουν λεπτομερείας των δραματικών ωρών τας οποίας διέρχεται η τσεχική πρωτεύουσα […] Ο μεταξύ του πλήθους αναβρασμός είναι μέγας. […] Η ιδέα του διαμελισμού της χώρας, τελείως αντιδημοτική, απειλεί να προκαλέση εξέγερσιν και ως εκ τούτου τα αστυνομικά μέτρα της Κυβερνήσεως εντείνονται [φωτ.: Πράγα 1938].

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ [αγγλικές προτάσεις για το Σουδητικό]: 1ον) εκχώρησις εις το Ράιχ των εδαφών, τα οποία κατοικούνται κατά πλειοψηφίαν υπό Γερμανών. 2ον) εγκατάλειψις του σχεδίου του δημοψηφίσματος και 3ον) παροχή εγγυήσεως διά τα νέα τσεχικά σύνορα από μέρους της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ιταλίας [φωτ.: Ο Τσάμπερλαιν με τη σύζυγό του πριν αναχωρήσει για την ιστορική συνάντησή του με τον Χίτλερ].

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΑΔΑ: Οι Ραγάζος και Κυριακίδης επετύγχανον εις τον Μαραθώνιον ένα ιστορικόν διά τα αθλητικά μας χρονικά θρίαμβον, καταλαμβάνοντες τας πρώτας θέσεις με τα καλύτερα εφετεινά ρεκόρ διά την Ευρώπην […] καταρρίψαντες το πανελλήνιον και το Βαλκανικό ρεκόρ.