ΑΠΟΨΕΙΣ

Χωρίς εφόδια

Η οπισθοδρόμηση στην Παιδεία σε σχέση με όλα τα αποδεκτά διεθνή στάνταρ καταγράφεται ξανά και ξανά. Νησίδες αριστείας υπάρχουν και αντέχουν ακόμη. Αλλά η προσπάθεια εξίσωσης των ΑΕΙ προς τα κάτω είναι ανηλεής και συστηματική. Πρόκειται για μεγάλη αδικία την οποία θα πληρώσουν οι σημερινοί φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν αβάσιμες προσδοκίες για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και δεν θα διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια που απαιτεί σήμερα η αγορά.