ΑΠΟΨΕΙΣ

Κανένας συμβιβασμός

Η τραγωδία στο Μάτι έχει προκαλέσει πολύ πόνο και οργή στον ελληνικό λαό. Δικαιολογημένα, συνεπώς, απαιτούνται καθαρές απαντήσεις στα μεγάλα «γιατί». Οι καθυστερήσεις, η προσπάθεια να περιληφθούν ακαδημαϊκά ζητήματα στην έρευνα και οι υποψίες συγκάλυψης θυμώνουν τους πολίτες. Δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς σε αυτήν την έρευνα.