ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 2-10-1938

80-chronia-prin-amp-8230-2-10-1938-2275894

ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ: Η τσεχοσλοβακική κυβέρνησις απήντησε καταφατικώς εις την πολωνικήν διακοίνωσιν την επιδοθείσαν χθες την εσπέραν εις Πράγαν και διά της οποίας εζητείτο η εκκένωσις της περιφέρειας του Τέσσεν. Η κατάληψις της περιφέρειας ταύτης θα γίνη βραδύτερον. […] Κατόπιν τούτου η περιοχή του Σιέζιν εν Τσεχοσλοβακία […] θα μεταβιβασθή εις τας πολωνικάς αρχάς […].

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΕΓΚΕΡ:  […] τα τσεχικά στρατεύματα εξεκένωσαν την περιοχήν του Εγκερ, η οποία θα καταληφθή
υπό των Γερμανών κατά το διάστημα των τριών προσεχών ημερών […].

Ο καγκελλάριος Αδόλφος Χίτλερ υπέγραψε την νύκτα του Σαββάτου το διάταγμα περί διοικήσεως των σουδητικών περιοχών. Η διοίκησις θα ασκήται υπό του στρατιωτικού διοικητού και του αρμοστού του Ράιχ. Αρμοστής διορίζεται
ο Κόνραντ Χένλαϊν.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ: Σήμερον την 3.30 μ.μ. θα οργανωθή εις το γήπεδον του Παναθηναϊκού η εορτή της Ενώσεως Αθηνών επί τη ενάρξει του τοπικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της πρωτευούσης, εις την οποίαν παρεκλήθησαν να παραστούν και οι επίσημοι. Εν αρχή θα γίνη παρέλασις των ποδοσφαιριστών των 27 συλλόγων της Ενώσεως με επί κεφαλής τας σημαίας των.