ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 3-10-1938

80-chronia-prin-amp-8230-3-10-1938-2276083

ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ: Η Μεγάλη Βρεττανία ανέκαθεν υπεστήριξε την πλήρη κατάργησιν των υποβρυχίων, διότι το πολεμικόν τούτο όπλον, περισσότερον από όλα τα άλλα, δύναται να χρησιμοποιηθή παρανόμως εις μιαν σύρραξιν. Εν τούτοις έθνη, τα οποία θεωρούν το υποβρύχιον ως οικονομικόν μέσον ναυτικής αμύνης, αρνούνται να υιοθετήσουν την αγγλικήν πρότασιν [φωτ.: Το βρετανικό υποβρύχιο Truant].

ΣΟΥΔΗΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ: Η μεγαλειτέρα των τεσσάρων ζωνών είναι η τρίτη […]. Αύτη περιλαμβάνει την Εγκερλαν, με την σημαντικήν πόλιν Εγκερ, το Κάρλσμπατ, το Μαρίενσμπατ, το Νόιντεκ, το Φαλκενάου, το Ας, το Φράνζεσμπατ και το Νοϊμάρκετ. […] Επί τη βάσει του 3ου άρθρου της συμφωνίας [του Μονάχου] η εκχώρησις άλλων σουδητικών εδαφών θα καθορισθή διά δημοψηφίσματος [φωτ.: Ο Χίτλερ επευφημείται από κατοίκους του Ας].

«ΦΥΣΙΓΓΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»: Οι Αμερικανοί αποπεράτωσαν μίαν «φύσιγγα του χρόνου», όπως την ονομάζουν. Εχει σχήμα τορπίλλης […] και πρόκειται να κλεισθή εντός αυτής ένα δειγματολόγιον του πολιτισμού μας, το οποίον θα ταφή κλεισμένον εις την φύσιγγα, εις βάθος 50 μέτρων υπό το έδαφος, εις ένα σημείον του χώρου της παγκοσμίου εκθέσεως της Νέας Υόρκης.