ΑΠΟΨΕΙΣ

Εθνική προτεραιότητα

Το δημογραφικό πρόβλημα έχει πολλές επιπτώσεις σε ζωτικούς τομείς, όπως είναι η οικονομία και η άμυνα. Μιλάμε πολύ γι’ αυτό, αλλά κάνουμε ελάχιστα. Χρειάζονται πρακτικές λύσεις και πρωτοβουλίες, που θα ανατρέψουν την αρνητική δυναμική που σήμερα διαγράφεται στον ορίζοντα. Ολα αυτά, όμως, απαιτούν χρόνο για να υλοποιηθούν και να ωριμάσουν. Το δημογραφικό πρέπει να γίνει μέγιστη εθνική προτεραιότητα.