ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-10-1938

ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ:  […] ο εν Ιερουσαλήμ ανταποκριτής του Ρώυτερ τηλεγραφεί ότι κατά το τελευταίον 24ωρον εσημειώθησαν είκοσι χωριστά επεισόδια, εμπρησμοί, σαμποτάζ, φόνοι, εκρήξεις υπονόμων και ληστείαι. Πέντε άτομα εφονεύθησαν και εξ ετραυματίσθησαν κατά τα επεισόδια ταύτα [φωτ.: Εβραίοι κηδεύουν θύματα αραβικής επίθεσης].

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΡΕΖ: Κατά τηλεγράφημα εκ Παρισίων, ο γενικός γραμματεύς του γαλλικού κομμουνιστικού κόμματος, ο πολύς «σύντροφος» Τορές, αποπειραθείς να ομιλήση εις Μυλούζην κατά των συμφωνιών του Μονάχου, απεδοκιμάσθη υπό του πλήθος, το οποίον συνεκρότησε αντικομμουνιστικήν διαδήλωσιν. Και ταύτα εις την μέχρι της χθες Γαλλίαν της Β΄ και Γ΄ Διεθνούς, του «λαϊκού μετώπου» και την παρ’ ολίγον κομμουνιστικήν. Αλ’ ίσως πρόκειται περί καλής αρχής διά την εξυγίανσιν μιας χώρας η οποία τόσον συνέβαλεν εις την ανάπτυξιν του πολιτισμού και η οποία διακινδύνευσε σοβαρώς από την ερυθράν ιδεολογίαν.

EΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Κατά τηλεγράφημα εξ Ελσιγκφορς της Φινλανδίας, ετελέσθησαν […] τα εγκαίνια της διοργανωθείσης εκθέσεως ελληνικών προϊόντων. […] Η έκθεσις, πλουσία εις ελληνικά εκθέματα, προεκάλεσεν αρίστην εντύπωσιν μεταξύ των εμπορικών και βιομηχανικών κύκλων της Φινλανδίας, εστέφθη δε υπό πλήρους επιτυχίας.