ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-10-1938

ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΙΝΑ: Τηλεγραφήματα […] εκ Τόκιο […] αναγγέλλουν την έναρξιν επιχειρήσεων εις την Νότιον Κίναν […]. Αντικειμενικός σκοπός […] είναι να διακοπούν αι συγκοινωνίαι μεταξύ Χονγκ-Κονγκ και του εσωτερικού της χώρας, καθόσον επικρατεί η γνώμη ότι μεγάλαι ποσότητες πολεμικού υλικού αποστέλλονται εκείθεν εις το μέτωπον των επιχειρήσεων […]. Πλην τούτου, σχεδιάζεται και η κατάληψις του μεγάλου εμπορικού κέντρου της Καντώνος [φωτ.: βομβαρδισμός της Καντόνας].

ΘΕΑ ΜΟΔΑ: Η μεγάλη και παντοδύναμος θεά της Μόδας έχει στας Αθήνας πολλούς ναούς. Σε έναν απ’ αυτούς είχαν συγκεντρωθή χθες το πρωί οι κομψότερες Αθηναίες για να μάθουν τις τελευταίες… διαταγές της θεάς Μόδας, που γίνονται δεκτές με κάθε σεβασμόν και ευπείθειαν… Καθισμένες γύρω-γύρω στα ωραία σαλόνια ενός μεγάλου ραπτικού οίκου παρακολουθούσαν την παρέλασι των μανεκέν […]. Εργα της Σκιαπαρέλλι [φωτ.], […] του Μολυνέ, […] και της γνήσιας παρισινής μιντινέττας Λανβέν, παρουσιάζονται ένα-ένα […].

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Απεφασίσθη η υπογραφή συμβάσεως μετά της Ηλεκτρικής Εταιρίας παραγωγής ρεύματος προς επέκτασιν του προσωρινού ηλεκτροφωτισμού Πειραιώς. Η σχετική επέκτασις θέλει πραγματοποιηθή εντός δύο οικ. χρήσεων του Δήμου.