ΑΠΟΨΕΙΣ

Εθνικό θέμα

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιστημονικής Επιτροπής για το Δημογραφικό, ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας θα μειωθεί από 800.000 έως 2,5 εκατ. άτομα μέχρι το 2050. Η έκθεση, που οδηγεί στο αβίαστο συμπέρασμα ότι το έθνος βαίνει προς εξαφάνιση, κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Θα συγκινηθεί άραγε το πολιτικό προσωπικό της χώρας; Θα γίνει κάποια συζήτηση με σοβαρότητα, δίχως κορώνες και αντιπαραθέσεις, για μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να αντιστραφεί αυτή η τάση; Επείγει, και η όποια χρονοτριβή ή παράλειψη θα δείξει ανευθυνότητα. Το θέμα είναι εθνικό!