ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-10-1938

ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ:  […] ο κ. Ουέλλς [υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ] διερμηνεύων τας αντιλήψεις του κ. Ρούζβελτ ετόνισεν […] ότι «πάσαι αι διεθνείς διαφοραί, οιαιδήποτε και αν είναι αύται, δύνανται να λύωνται διά της λογικής και εν πνεύματι δικαιοσύνης μάλλον παρά διά της προσφυγής εις την ένοπλον δύναμιν» [φωτ.: Ρούζβελτ (στη θέση του οδηγού) και Ουέλλς].

ΚΑΤΑ ΓΚΑΡΙ ΚΟΥΠΕΡ: Ο διάσημος ηθοποιός του κινηματογράφου υπέγραψε μετά εταιρείας συμβόλαιον διά του οποίου επέτρεψε εις αυτήν να χρησιμοποιήση το όνομά του διά την διαφήμισιν των σιγαρέττων της. Προ τινών όμως εβδομάδων, […] εδήλωσεν ότι του είναι αδύνατον να καπνίση σιγαρέττα και ότι καπνίζει μόνον πίπα. […] Κατόπιν τούτου η εταιρεία ήγειρεν αγωγήν κατά του Γκάρυ Κούπερ από τον οποίον ζητεί αποζημίωσιν […].

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  […] Οι εργάται των αεροπορικών εργοστασίων εις την περιφέρειαν των Παρισίων […] αρνούνται να εργασθούν 45 ώρας την εβδομάδα […] ενώ οι Γερμανοί εργάται εργάζονται 52 ώρας την εβδομάδα, εις τινας δε περιπτώσεις […] ακόμη και 60 ώρας.