ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 25-10-1938

80-chronia-prin-amp-8230-25-10-1938-2280108

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Την 3.30΄ μ.μ. της προχθές εγένετο επί της Ακροπόλεως η επίσημος έναρξις του εορτασμού της Εκατονταετηρίδος της Αρχαιολογικής Εταιρίας διά πανηγυρικής συνεδρίας συγκροτηθείσης εντός του Παρθενώνος. Εντός του σηκού είχον τοποθετηθή καθίσματα, όπου έλαβον θέσεις οι επίσημοι και οι προσκεκλημένοι με όψιν προς την θάλασσαν. Εις ομάδας ίσταντο επίσης εντός του σηκού νεάνιδες του Λυκείου Ελληνίδων στεφανηφόροι με ελληνικά κοστούμια διαφόρων εποχών.

ΠΡΟ ΤΟΥ ΧΑΝΚΟΟΥ: Τηλεγραφούν εκ Χάνκοου ότι ο στρατιωτικός νόμος εκηρύχθη εις την πόλην κατόπιν της προσεγγίσεως των Ιαπώνων εις απόστασιν 32 χιλιομέτρων από της πόλεως. […] Πρόκειται περί δυνάμεων αίτινες δρώσιν επί της βορείου όχθης του Γιαγκτσέ. […]

ΟΥΓΓΡΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ:  […] η Ουγγαρία ζητεί όπως τα εδάφη [της Τσεχοσλοβακίας] εφ’ ων ήδη επήλθε κατ’ αρχήν συμφωνία ως ανήκοντα εθνογραφικώς εις την Ουγγαρίαν καταληφθούν άνευ οιασδήποτε αναβολής εκ μέρους των ουγγρικών στρατευμάτων. Οσον αφορά τα διαμφισβητούμενα εθνολογικώς εδάφη, η ουγγρική Κυβέρνησις δέχεται την διενέργειαν δημοψηφίσματος υπό διεθνή έλεγχον αλλ’ ουχί βραδύτερον της 30ής Νοεμβρίου.