ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 9-11-1938

ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ: Ζωηροτάτη αγανάκτησις επικρατεί καθ’ όλην την Γερμανίαν εξ αφορμής της δολοφονικής απόπειρας κατά του γραμματέως της εν Παρισίοις Πρεσβείας φον Ρατ. […] Αντισημιτικαί διαδηλώσεις έλαβον χώραν εις διαφόρους πόλεις […] Η εφημερίς «Αγκριφ» όργανον του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος […] συνιστά όπως όλοι οι λαοί ενωθούν και καταπολεμήσουν τας εγκληματικάς τάσεις του διεθνούς εβραϊσμού [φωτ. εβραϊκό κατάστημα με τζαμαρία σπασμένη τη Νύχτα των Κρυστάλλων].

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ: Η Επιτροπή Κήπων και Δενδροστοιχιών απεφάσισε […] όπως το γυμναστήριον του «Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου» μεταφερθή εις το παρά την γωνίαν των οδών Μαυρομματαίων και Κοδριγκτώνος κατάλληλον γήπεδον […] και εις τον κατεχόμενον σήμερον υπό του γυμναστηρίου χώρον παρά την λεωφόρον Αλεξάνδρας [φωτ. Ο ολυμπιονίκης του Πανελληνίου Κ. Τσικλητήρας].

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΣΑΚΟ: Η τελευταία πράξις της ειρήνης του Τσάκο διεδραματίσθη την 10ην Οκτωβρίου εις Μπουένος Αϋρες: Η Βολιβία και η Παραγουάη απεδέχθησαν τα μεταξύ των δύο χωρών σύνορα. Διά να φθάσωμεν εις την εποχήν κατά την οποία το ζήτημα ανέκυψε […] πρέπει να ενθυμηθώμεν τον Βολιβάρ […] το 1825.