ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-11-1938

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠ: Διεπιστώθη ότι δεν επαρκούν πλέον αι από έδρας διδασκαλίαι αλλ’ είναι επάναγκες όπως συνοδεύωνται με εργαστηριακάς μελέτας και ερεύνας εις ειδικά εργαστήρια, πλουτιζόμενα με τα ανάλογα μηχανήματα και εργαλεία. Προς τον σκοπόν αυτόν λαμβάνεται σειρά μέτρων. Συγχρόνως εισάγεται η μετεκπαίδευσις των σπουδαστών [με] σκοπόν την ειδίκευσιν πτυχιούχων εις ωρισμένους ειδικούς τεχνικούς κλάδους, της βοηθείας των οποίων έχουν ανάγκην και το Κράτος και η Κοινωνία [φωτ.: το ΕΜΠ το 1900].

ΠΑΙΔΙ-ΘΑΥΜΑ: Η Σίρλεϋ [Τεμπλ] μεγαλώνει και, αντιθέτως προς όλας τα προβλέψεις, όχι μόνον δεν χάνει δημοτικότητα, αλλά γίνεται όλο και πιο αγαπητή εις το παγκόσμιο κοινό. Ως Ρεβέκκα, τραγουδά, χορεύει και παίζει με τη γελαστή αφέλεια που τη χαρακτηρίζει…

ΑΠΟΙΚΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: Ο κ. Μαντέλ, υπουργός των Αποικιών, ετόνισε προ ημερών […] ότι το γαλλικόν αποικιακόν κράτος έχει υψίστην σημασίαν διά την εθνικήν άμυναν της Γαλλίας. […] Η Γαλλία, είπε, είναι κράτος 110 εκατομμυρίων ψυχών, […] θα ηδύνατο να συλλέξη εκ των αποικιών της στρατόν πλέον του ημίσεος εκατομμυρίου.