ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-11-1938

Η ΣΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ: Περί ώραν 12ην η πομπή έφθασεν εις το Σεράγιον. Το αντιτορπιλλικόν «Τζαφέρ» αναμένει εις την αποβάθραν. Το φέρετρον του μεγάλου Αρχηγού, κρατούμενον από δώδεκα στρατηγούς, μεταφέρεται επί του πολεμικού, το οποίον κατευθύνεται, πλέον βραδέως, προς το «Γιαβούζ» το οποίον ήτο ηγκυροβολημένον προ του Σελημιέ. Το φέρετρον αναβιβάζεται επί του «Γιαβούζ» ενώ το πολεμικόν χαιρετίζει τον νεκρόν [φωτ.] διά των νενομισμένων βολών. […] Η ναυτική αύτη συνοδεία κατευθύνεται προς την Νικομήδειαν.

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Μια πραγματικά νέα επιστήμη εγεννήθη διά τον καρκίνον: η καρκινολογία, η οποία στηρίζεται εις την μελέτην του ζώντος κυττάρου και των κανονικών και μη κανονικών εξελίξεων αυτού. Διότι ο καρκίνος είναι, προ παντός, ασθένεια του κυττάρου.

ΟΠΕΡΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ: Η μεγάλη Οπερα της Φραγκφούρτης […] έρχεται εις τας Αθήνας μεθαύριον. […] Αι παραστάσεις […], αι οποίαι θ’ αποτελέσουν ασφαλώς μέγα καλλιτεχνικόν και μουσικόν γεγονός διά τας Αθήνας, αρχίζουν εις το θέατρον Κοτοπούλη το προσεχές Σάββατον […] με το Βαγνέρειον μεγαλούργημα «Ο Χρυσός του Ρήνου».