ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 30-11-1938

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ: Τηλεγραφήματα εκ Σαραγόσσης αγγέλλουν ότι η δράσις της εθνικιστικής αεροπορίας συνεχίζεται εντονώτατη. Το ανακοινωθέν του εθνικιστικού στρατηγείου όπερ εξεδόθη χθες την εσπέραν, αναφέρει ότι τα εθνικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν χθες τους λιμένας της Βαρκελώνης, του Παλάμος και άλλων τινών παραλιακών πόλεων, όπου προξενήθησαν πυρκαϊαί. Εις το ανατολικόν μέτωπον, τα εθνικά αεροπλάνα κατέρριψαν τρία κυβερνητικά.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ: Με επισημότητα εγένοντο χθες τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ποιητού και ήρωος Λορέντζου Μαβίλη, η οποία με πρωτοβουλίαν της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών και με δαπάνην του υπουργείου Πρωτευούσης, εστήθη υπό του Δήμου Αθηναίων εις την επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας πλατείαν εις την οποίαν εδόθη το όνομα του ποιητού.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: Ανεκοινώθη χθες αρμοδίως ότι εκλείσθη συμφωνία διά την τέλεσιν επτά αγώνων της ισχυράς ουγγρικής ομάδας Φερεντσβάρος και της αντιπροσωπευτικής ομάδος της Ρουμανίας κατά τας ημέρας των εορτών εις Ελλάδα. Οι αγώνες της Φερεντσβάρος θα διεξαχθούν την 25ην, 26ην Δεκεμβρίου, 1ην Ιανουαρίου εις Αθήνας και την 6ην Ιανουαρίου εις Θεσσαλονίκην.