ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 9.XIΙ.1938

ΑΜΑΧΟΙ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Οταν εξερράγη η στρατιωτική Επανάστασις του Φράνκο, παραλλήλως και με μίαν τρομακτικήν λύσσαν εξηπλώθη η ερυθρά τρομοκρατία εις την Μαδρίτην. […] Εδώ και δύο χρόνια άνδρες και γυναίκες κατά εκατοντάδας κατοικούν εις ευρύχωρα κτίρια, γυρίζουν μέσα σε μεγάλους κήπους, κοιμούνται στα πατώματα […]. Οσο για την τροφή τους καταλαβαίνει εύκολα ο καθένας τι θα είναι όταν σκεφθή ποια πείνα μαστίζει και αυτούς ακόμη που είναι ελεύθεροι για να κυκλοφορήσουν, να εργασθούν και κάτι να κερδήσουν προς το ζην. Δεν είναι εύκολον σ’ αυτούς τους «εγκαθείρκτους» να επικοινωνήσουν με κανέναν. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει παρά έξω, έμειναν πλέον ρακένδυτοι και απογοητευμένοι από την δυστυχίαν των, σχεδόν μισότρελλοι, ελεεινοί και θλιβεροί νευροπαθείς [φωτ. Παιδιά κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού στη Μαδρίτη].

ΛΑΒΡΕΝΤΙ ΜΠΕΡΙΑ:  […] μία λακωνική είδησις δημοσιευθείσα σήμερον εις όλας τας εφημερίδας ανήγγειλεν ότι ο Γιέσωφ, μέχρι τούδε Επίτροπος των Εσωτερικών (Γκεπεού), απεχώρησε του λειτουργήματός του οικειοθελώς και κατόπιν αιτήσεώς του, από τούδε δε θα διευθύνη το από πολιτικής απόψεως ασήμαντον επιτροπάτον των ποτάμιων μεταφορών. Ο παλαιός υπάλληλος του κομμουνιστικού κόμματος, ο Γεωργιανός Λεβρεντίζ Μπερίγια διωρίσθη Επίτροπος επί των Εσωτερικών. Η πτώσις του Γιέσωφ […] προεβλέπετο από το τέλος του παρελθόντος Αυγούστου, οπότε […] ο Μπερίγια εισήλθεν εις την Λουμπιάνκα διά την ανάληψιν καθηκόντων, τα οποία εφαίνοντο τότε μυστηριώδη.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ: Πολλοί φοιτηταί του Πανεπιστημίου Αθηνών και σπουδαστές της Παντείου και της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής συνέπηξαν «Ναυτικόν Ομιλον», ο οποίος αποσκοπεί εις την ευρυτέραν διάδοσιν των θαλασσίων σπορ.