ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 7-12-1938

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΙΣΙΩΝ: « […] Αι δύο Κυβερνήσεις [Γαλλίας και Γερμανίας] διαπιστώνουν ότι δεν υφίστανται πλέον μεταξύ των χωρών των εκκρεμή ζητήματα εδαφικής φύσεως και αναγνωρίζουν ως οριστικά τα σημερινά σύνορα των δύο χωρών. Αι δύο Κυβερνήσεις είναι αποφασισμέναι, διατηρούσαι τας δέουσας επιφυλάξεις διά τας ιδιαιτέρας σχέσεις των μετά τρίτων Δυνάμεων, να διατηρήσουν την μεταξύ των επαφήν εφ’ όλων των ζητημάτων των αφορώντων τας δύο χώρας και να προέλθουν εις διαπραγματεύσεις αν η μελλοντική εξέλιξις […] ήθελεν οδηγήσει εις διεθνείς δυσχερείας» [φωτ. Φον Ρίμπεντροπ και Ζωρζ Μποννέ υπογράφουν τη δήλωση].

ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΣΤΑΛΙΝ: Κατά τηλεγραφήματα εκ Μόσχας, κυκλοφορεί εκεί η φήμη ότι ανεκαλύφθη συνωμοσία στρεφομένη κατά της ζωής του Στάλιν. Η δολοφονική απόπειρα λέγεται ότι θα εγίνετο κατά τα εγκαίνια του νέου θεάτρου του ερυθρού στρατού, το οποίο κατ’ αυτάς απεπερατώθη.

ΛΟΝΔΙΝΟ Ή ΝΤΙΤΡΟΪΤ: […] οι αμερικανικοί κύκλοι θα προβάλουν αντιρρήσεις εις ην περίπτωσιν εκφρασθή επιθυμία να τελεστούν οι Ολυμπιακοί αγώνες του 1944 εις το Λονδίνον. Η αμερικανική ολυμπιακή επιτροπή απεφάσισε να υποστηρίξη αίτησιν της πόλεως Ντετρόιτ […].