ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-12-1938

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Εις την ανακίνησιν του ζητήματος έδωσαν αφορμήν αι συνομιλίαι Τσάμπερλαιν-Νταλαντιέ, ιδιαίτερα η επίσκεψις του υπουργού της Αεροπορίας της Αγγλίας κ. Κίγκσλεϋ Γουντ [δεξιά]. Ο κ. Γουντ ως γνωστόν αφίκετο ενταύθα και ήρχισεν επί του θέματος της αγγλογαλλικής αεροπορικής συνεργασίας διεξοδικάς συνομιλίας μετά του υπουργού της Αεροπορίας της Γαλλίας κ. Γκυ Λα Σαμπρ [αριστερά]. […] Κύριος σκοπός αυτών είναι η οργάνωσις της κοινής αεροπορικής δυνάμεως της Αγγλίας και της Γαλλίας.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η σφοδρά αντίδρασις, ην προυκάλεσαν τα γερμανικά μέτρα προς λύσιν του εβραϊκού προβλήματος, ιδία εις την Αγγλίαν, Γαλλίαν και τας Ηνωμένας Πολιτείας, αποδεικνύει, ότι υπό των ως άνω χωρών αναγνωρίζεται το γεγονός ότι υφίσταται διεθνές εβραϊκόν πρόβλημα. […]

ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  […] Το υπουργικόν συμβούλιον ενέκρινε τον προϋπολογισμόν ο οποίος εφέτος ανήλθεν εις 216.000.000 λιρών, πρωτοφανές διά την Ιαπωνίαν. […] Ανεξαρτήτως του προϋπολογισμού και εις συμπλήρωσιν αυτού, το υπουργικόν συμβούλιον ενέκρινε και το ποσόν των 297.000.000 λιρών διά την αντιμετώπισιν των αναγκών του πολέμου εις την Κίναν.