ΑΠΟΨΕΙΣ

Προσοχή! Ο ιδιοκτήτης κρατάει airbnb

Προ ημερών, σε τουριστικό νησί έκπληκτος ένας καθηγητής άκουσε την πρόταση του σπιτονοικοκύρη του. Ο καθηγητής νοικιάζει από ντόπιο ένα δυάρι και ο ιδιοκτήτης πρότεινε να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του ώστε να νοικιάσει το δυάρι μέσω airbnb σε τρίτους κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Σε ένα άλλο νησί, ιδιοκτήτρια έδιωξε προ εξαμήνου τον επί χρόνια νοικάρη της δάσκαλο, για να αξιοποιήσει το διαμέρισμα με airbnb και εκείνος μόλις προ ημερών βρήκε σπίτι να στεγαστεί.

Τρίτο στη σειρά περιστατικό, δύο καθηγήτριες φιλόλογοι που διορίστηκαν σε θέση αναπληρωτή τον Οκτώβριο σε τουριστικό νησί, έως τώρα επί δύο μήνες μοιράζονται ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, 20 ευρώ την ημέρα η κάθε μία.

Οπως και οι περισσότεροι Ελληνες τα τελευταία οκτώ χρόνια οι εκπαιδευτικοί έχουν πληγεί από τα δημοσιονομικά προγράμματα εξυγίανσης. Κατά την τελευταία οκταετία, οι εκπαιδευτικοί έχουν χάσει κατά μέσον όρο το 30% των μισθών τους. Το 40% των καθηγητών πρέπει να διδάσκει σε 2 έως 5 σχολεία προκειμένου να συμπληρώσει το ωράριό του. Επίσης, υποχρεούνται να εργάζονται σε πόλεις, χωριά και νησιά μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους χωρίς καμία οικονομική αποζημίωση.

Ωστόσο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε θέσεις αναπληρωτή σε τουριστικά νησιά –χωρίς να έχουν καμία απολύτως βοήθεια από την τοπική κοινωνία, που οφείλει να στηρίζει τον δάσκαλο των παιδιών της– αναδεικνύουν μία θεμελιακή στρέβλωση της ελληνικής κοινωνίας μεταπολιτευτικά. Επί τέσσερις δεκαετίες επιζητούσε κυνικά το κέρδος, ζώντας μέσα σε ένα τοξικό ψέμα. Η κατάρρευση του δανεικού ονείρου κατέρριψε και τα τελευταία προσχήματα. Ο δάσκαλος μετατράπηκε από δημόσιο λειτουργό «σε έναν ακόμη πληκτικό δημόσιο υπάλληλο που ζει με λεφτά δικά μας, των φορολογουμένων», όπως είναι μία χονδροειδής αντίληψη. Δεν είναι βέβαια και οι εκπαιδευτικοί άμοιροι ευθυνών, αφού τα ιδιαίτερα μαθήματα οργιάζουν τα απογεύματα.

«Εις μεν τον πατέρα μου οφείλω το ζην, εις δε τον διδάσκαλό μου το ευ ζην» είναι μία φράση η οποία αποδίδεται στον Μέγα Αλέξανδρο. Μία παλιοκαιρισμένη φράση που μόνο σε αναχρονιστικές επιφυλλίδες έχει θέση. Πλέον το ζην και το ευ ζην «οφείλεται» στην airbnb…