ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Γιώργος Ζαββός στην «Κ»: Να ξαναγίνουν οι τράπεζες μοχλός ανάπτυξης

Γιώργος Ζαββός στην «Κ»: Να ξαναγίνουν οι τράπεζες μοχλός ανάπτυξης

Μια αποτελεσματική λύση για το πρόβλημα των κόκκινων δανείων των τραπεζών το συντομότερο δυνατόν, είναι η επιδίωξη του νέου υφυπουργού Οικονομικών, αρμοδίου για τις τράπεζες, Γιώργου Ζαββού, όπως επισημαίνει σε συνέντευξή του στην «Κ».

Ο κ. Ζαββός στη συνέντευξή του σκιαγραφεί την πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της αρμοδιότητάς του και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι θα εξετασθούν βελτιώσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις επιχειρήσεις, ενώ άμεσα θα προχωρήσει η ενοποίηση του πτωχευτικού δικαίου των ιδιωτών με το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας.

– Ποιος είναι ο βασικός στόχος σας ως νέου υφυπουργού υπεύθυνου για τις τράπεζες;
– Οπως θα διαπιστώσατε από τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης όσο και από το κυβερνητικό πρόγραμμά της, ο πρωθυπουργός αποδίδει μεγάλη σημασία στην εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος που θα πρέπει να είναι ικανό να παρέχει ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στους πολίτες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό εκφράστηκε και με τη δημιουργία μιας θέσεως υφυπουργού Οικονομικών υπευθύνου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα υπό τον υπουργό Οικονομικών. Ο πρωθυπουργός και η νέα κυβέρνηση έχουν σαφή εντολή από τον ελληνικό λαό να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα ταχύρρυθμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, που θα στοχεύει στη δημιουργία νέων καλοπληρωμένων θέσεων απασχόλησης. Σε αυτή την προοπτική η εξυγίανση του τραπεζικού τομέα αποτελεί την αναγκαία συνθήκη. Με αλλά λόγια, οι τράπεζες απελευθερωμένες από τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια θα μπορέσουν να διαδραματίσουν και πάλι τον παραδοσιακό ρόλο τους ως ζωτικού μηχανισμού ρευστότητας της οικονομίας.

– Υπάρχει η πρόταση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μείωση των κόκκινων δανείων. Ποια θεωρείτε ότι είναι καταλληλότερη και πώς θα την/τις προωθήσετε;
– Η σημερινή κυβέρνηση παραλαμβάνει έναν τραπεζικό τομέα με 82 δισ. κόκκινα δάνεια, το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωζώνη. Γι’ αυτό απαιτούνται συντονισμένες και όχι κατακερματισμένες προσπάθειες για να επιτύχουμε ευνοϊκή και αποτελεσματική λύση, το συντομότερο δυνατόν. Στόχος της νέας κυβέρνησης είναι να υπάρξει στο άμεσο μέλλον μια διευθέτηση που θα συνιστά το αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας με όλους τους παράγοντες του τραπεζικού τομέα, ώστε αφενός μεν να ανταποκρίνεται στους ευρωπαϊκούς κανόνες και αφετέρου να είναι ελκυστική στους επενδυτές, οι οποίοι θα πρέπει να συμμετάσχουν στο εγχείρημα.

Οι τράπεζες, ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη κάνει βήματα εξυγίανσης, πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Οι εμπροσθοβαρείς μεταρρυθμίσεις τις οποίες είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει η κυβέρνηση μέσα στους επομένους μήνες, όπως π.χ. είναι η σταδιακή μείωση του ΕΝΦΙΑ,  ελπίζεται ότι θα έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα και στους ισολογισμούς των τραπεζών. Κυρίως όμως η πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή, η οποία έγινε δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό και από τις διεθνείς αγορές, δημιουργεί μια νέα δυναμική για μια αισιόδοξη πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας, και βέβαια θα επηρεάσει θετικά και τις τράπεζες ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τόσο των καταθετών όσο και των επενδυτών. Η κυβέρνηση θα κεφαλαιοποιήσει αυτή την ευνοϊκή συγκυρία κατά την οποία μειώνεται το κόστος δανεισμού της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή των νοικοκυριών και των τραπεζών, λόγω της αυξανόμενης εμπιστοσύνης των αγορών.

Δεν θα ήθελα να δοθεί η εντύπωση ότι τα πράγματα θα είναι απλά. Ωστόσο, με μια καλά στοχευμένη και συστηματική πολιτική και σκληρή δουλειά, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.

– Είναι επαρκές το πλαίσιο για τις εξωδικαστικές ρυθμίσεις των οφειλών των επιχειρήσεων και για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ή χρειάζονται τροποποιήσεις και προς ποια κατεύθυνση;
– Οπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο του νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους ισχύει εδώ και δύο χρόνια ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τις επιχειρήσεις. Αλλά από τη διετή εφαρμογή του σχετικού νόμου προκύπτει η ανάγκη βελτιώσεων και αυτές σκοπεύει να εξετάσει συστηματικά η κυβέρνηση. Αμεσα επίσης θα εξετάσουμε την ενοποίηση του πτωχευτικού δικαίου των ιδιωτών με το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Στόχος μας είναι να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους, κατά τρόπο όμως συμβατό με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή νομοθεσία και την ασφάλεια των τραπεζικών εργασιών. Με αυτό το πνεύμα θα επανεξεταστεί, και όπου απαιτείται θα βελτιωθεί, το υπάρχον πλαίσιο αναδιάρθρωσης και είσπραξης απαιτήσεων από τραπεζικές οφειλές, ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η πρόοδος που έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Συνεπείς δανειολήπτες
 
Το θέμα της επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών θα εξετάσει η κυβέρνηση, ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν, σημειώνει στη συνέντευξή του ο κ. Ζαββός.

– Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μιλήσει για την ανάγκη επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών. Τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτή την κατεύθυνση;
– Οπως θα θυμάστε, ο σημερινός πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρότεινε για όσους πολίτες ήταν κατά την τελευταία τριετία συνεπείς στην αποπληρωμή των στεγαστικών τους δανείων, να υπάρχει ως επιβράβευση μια εύλογη μείωση επιτοκίου για σημαντικό χρονικό διάστημα. Η κυβέρνηση θα εξετάσει τις δυνατότητες και θα προτείνει τα κατάλληλα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση.

– Θεωρείτε σκόπιμο να επανεξετασθεί το –θεωρούμενο αυστηρό– πλαίσιο επιλογής των στελεχών των τραπεζών;
– Η κυβέρνηση θα εξετάσει τη μέχρι σήμερα λειτουργία του και, αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν θέματα που χρειάζονται εκλογίκευση, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες.